Member Login   |  
สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์


วิธีการจัดส่งสินค้า
 
1.  กรุงเทพหรือปริมณฑล  จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยบวกค่าจัดส่งเพิ่มตามขนาดและน้ำหนักของสินค้า  หากต้องการให้จัดส่งถึงที่ โดยผ่านทางมอเตอร์ไซด์รับจ้างหรือรถบริการ ทางร้านจะคิดค่าจัดส่งเพิ่ม 100 - 500 บาทต่อครั้ง (แล้วแต่ระยะทาง)
 

2.  ตจว. จัดส่งผ่านทางขนส่งเอกชน อาทิ NTC,SDS,กิตติวัฒน์,เชาวลิน,IT Transport โดยบวกค่าขนส่งเพิ่ม กล่องละ 100 - 200 บาท (แล้วแต่ขนาดและน้ำหนัก)